Wachtwoorden aangepast

Na een hack van de website (zie dit bericht) bleek het nodig om alle wachtwoorden ongeldig te maken, en iedereen te vragen zelf een nieuw wachtwoord te kiezen. Daarvoor is een geautomatiseerd proces gebruikt dat een mailbericht heeft verzonden aan alle gebruikers. Helaas bleek dat een standaardbericht in het Engels: excuus daarvoor, maar het bericht kwam wel degelijk van de club. De link was overigens maar beperkt geldig en is nu niet meer bruikbaar.

Heeft u het wachtwoord niet direct aangepast, dan lukt dat niet meer via dit bericht. Gebruik dan de optie “wachtwoord vergeten“. Daarmee start u zelf een proces waarbij een nieuw wachtwoord wordt aangemaakt. Daarbij wordt gevraagd om uw inlognaam (die heeft u van de club al gekregen) of email adres. De site stuurt vervolgens een bericht naar het in de database bekende email adres, met daarin een link om een nieuw wachtwoord aan te maken.

U kunt via de site géén inlognaam aanvragen (dat kan alleen bij de club), en ook alleen een email adres gebruiken dat bij de club bekend is! Mochten er problemen zijn neem dan contact op met de webmaster !

Rijden in een Triumph Stag

Een cabriolet voegt iets bijzonders aan het autorijden toe: de wind in de haren, de geuren en het geluid. Dat laatste is één van de door eigenaren veel genoemde genoegens van de Triumph Stag: de zo karakteristieke V8 roffel. Hieronder is te horen waarom:

Als club proberen we het rijden te stimuleren. Uiteraard door organiseren van ritten en evenementen – vaak in samenwerking met andere clubs – maar ook door het beschikbaar stellen van documentatie.

Meedoen aan een evenement kan – na een mailtje vooraf – altijd geregeld worden. Maar leden krijgen wat extra, zoals toegang tot de uitgebreide bibliotheek van zowel oude clubbladen als verzamelde artikelen uit autobladen.