Club

De Stag Club Nederland (SCN) wil haar leden behulpzaam zijn bij het in stand houden en restaureren van hun Triumph Stag. Om dit te realiseren beijvert de Stag Club Nederland zich om technische gegevens en informatie te verzamelen en uit te wisselen. Tevens wil zij door middel van het organiseren van evenementen en bijeenkomsten, het uitbrengen van het clubblad “Overstag” en de digitale nieuwsbrief “Stag Flitsen” de leden met elkaar in contact brengen. 

Stag  Club Nederland (SCN) is opgericht in 1980 en geëffectueerd in 1981, drie jaar na het beëindigen van de productie van de Triumph Stag (totaal 25939 stuks). Inmiddels telt de club bijna 200 leden. Gegevens over het bestuur staan hier.

In de eerste jaren ging de aandacht vooral uit naar het leren onderkennen en verhelpen van de specifieke Stagproblemen, vooral rondom de motor. Er werd toen veel gesleuteld, zowel door de leden als door enkele gespecialiseerde garages. Inmiddels weten we (bijna) allemaal hoe je probleemloos van deze heerlijke auto kunt genieten en is er een balans ontstaan tussen enerzijds veel gezelligheid en anderzijds de auto/techniek. De Stag Club Nederland wil haar leden behulpzaam zijn bij het in stand houden en restaureren van hun Triumph Stag. Om dit te realiseren beijvert de Stag Club Nederland zich om technische gegevens en informatie te verzamelen en uit te wisselen.

Wat doet de Stag Club Nederland voor haar leden? Voor lid worden klik hier.

Techniek
Leden met vragen op technisch gebied kunnen terecht bij onze technische commissie. Bovendien wordt er regelmatig een technische dag georganiseerd. Het aanbod van Stagonderdelen bij de daarin gespecialiseerde in binnen- en buitenland is groot. Daarom heeft de SCN geen eigen onderdelen magazijn  nodig. Meer over techniek is te vinden in het (alleen voor leden toegankelijke) technische deel van de site.

Evenementen
Naast de nieuwjaarsborrel, de Algemene Leden Vergadering, de technische dag organiseert de SCN jaarlijks zo’n 4 puzzel- en toerritten. Uiteraard zoeken we daarvoor mooie locaties en de fraaiste omgeving op. Soms zit daar ook een tweedaags evenement tussen, zoals bijvoorbeeld een Ardennenweekend in de herfst. Om beurten organiseren de verschillende Europese Stag Clubs ieder jaar de Europese Stag Meeting (ESM). De ESM duurt (naar keuze) twee of drie dagen en trekt gemiddeld zo’n 85 Stag’s. De gezamenlijke reis is al een belevenis op zich en diverse leden combineren de buitenlandse ESM’s soms met een korte vakantie. Meer informatie over evenementen vindt u hier.

Het clubblad “Overstag”
Overstag verschijnt vier keer per jaar. Daarin vindt u onder andere algemene clubinformatie,  technische artikelen, ludieke stukjes en – wetenswaardigheden en natuurlijk alles over de evenementen van de SCN. Leden kunnen als particulier bovendien gratis adverteren. De artikelen van Overstag worden ook op de site gepubliceerd, maar zijn pas na 2 jaar openbaar toegankelijk.

Bibliotheek
Op deze club site is voor leden een bibliotheek beschikbaar, waarin artikelen over de Stag en/of de techniek zijn opgenomen. Deze verzameling is grotendeels samengesteld daar Jan Kamphuis (dank daarvoor!). Hierin zijn onder andere vergelijkende tests en restauratieverslagen te vinden uit Engelse, Nederlandse en enkele Duitse bladen.

Als u dit aanspreekt en u als eigenaar of fan van een Stag desondanks nog geen lid bent, neem dan contact op met de club via secretaris@stag-club.nl of word lid / donateur met behulp van het online aanmeldformulier.

Bekijk indien gewenst ook de Statuten en huishoudelijk reglement 2009-03-15 (pdf-file).  

Geverifieerd door MonsterInsights