Bijzondere Algemene Leden Vergadering

Locatie: Buitenplaats “Erve Odinc”
Datum: 05/05/2019
Tijd: 10:30 am - 11:30 am

Categorie: :
Kaart wordt geladen...

Zondag 5 mei 2019:  een Bijzondere Algemene Leden Vergadering, die wordt  gehouden omdat op de vergadering d.d. 7 april 2019 geen statutair vereist quorum voor deze besluitvorming wordt geconstateerd. Deze ALV gaat direct vooraf aan de Oost-Nederlandrit. 

ontvangst:                                            vanaf 10.30 uur
aanvang bijzondere ALV:                   stipt 11.15 uur
vertrek Oost-Nederlandrit:               uiterlijk 11.45 uur
Plaats van samenkomst:                    Buitenplaats “Erve Odinc”, Seinenweg 2, 7475 TA Markelo – www.erveodinc.nl

In onze reguliere jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op 7 april jl. lagen voorstellen ter besluitvorming met betrekking tot een wijziging van de Statuten en van het Huishoudelijk Reglement van Stag Club Nederland. Om Statuten te kunnen wijzigen wordt volgens de vigerende statuten de aanwezigheid van een quorum van 3/4 van het aantal leden vereist om tot besluiten te kunnen komen. Dat aantal leden was op 7 april jl. niet aanwezig, zodat een tweede Algemene Ledenvergadering nodig is voor besluitvorming op de Statutenwijziging. Die vindt dus plaats op 5 mei in combinatie met de door ex-voorzitter Klaas van Heuven georganiseerde Oost-Nederlandrit.

De agenda van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering is als volgt:

  1. Opening
  2. Vaststelling punt 5 notulen van de ALV van 7 april 2019 (eveneens bijgaand)
  3. Wijziging Statuten van Stag Club Nederland
  4. Wijziging Huishoudelijk Reglement Stag Club Nederland
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

Daartoe zenden wij u (herhaald) de voorgestelde tekstwijzigingen in de statuten toe, alsmede de  tekst van het voorgestelde te wijzigen Huishoudelijk Reglement, alsmede een versie waarin de wijzigingen ten opzichte van het huidige Reglement te herkennen zijn. Voor de  meesten van u worden convocatie en wijzigingsvoorstellen per e-mail gezonden en voor enkelen per gewone post. Zoals bekend hebben we het AVG (privacyreglement) ook geïntegreerd in het Huishoudelijk Reglement. In het bijgevoegd Huishoudelijk Reglement is het resultaat van de discussie in de ALV van 7 april jl. reeds verwerkt in het voorstel. Voor nadere informatie over die wijzigingen zie de informatie over de ALV van 7-7-2019 op deze pagina.
LET OP: wijziging t.o.v. de vorige voorstellen is het aantal Overstags: 4 i.p.v. 3

Uw tijdige aanmelding voor de ALV en voor de Oost-Nederlandrit zien wij graag tegemoet op evenementen@stag-club.nl met cc/afschrift naar k.vanheuven@gmail.com Bellen mag natuurlijk ook: tel. organisator Klaas van Heuven 0547-364118.

Namens uw bestuur Stag Club Nederland
Pieter Jan Witvliet, even waarnemer van Willem de Jonge, secretaris@stag-club.nl

 

Willem De Jonge

Willem de Jonge

Secretaris Stag Club Nederland. bereikbaar via email: secretaris@stag-club.nl