Bestuur & ondersteuning

Samenstelling van het bestuur actueel
Voorzitter: Pieter Jan Witvliet

Contact via E-mail:voorzitter@stag-club.nl
Secretaris: Hans Sonneveld

Contact via e-mail: Secretaris@stag-club.nl
Penningmeester ad-interim: Pieter-Jan Witvliet

Contact via E-mail: penningmeester@stag-club.nl
Evenementencommissaris: Max Asjes

Contact via E-mail: evenementen@stag-club.nl

Samenstelling van de ondersteuning actueel
Redactie: Harrie Jansen

Contact via E-mail: redactie@stag-club.nl
Webmaster: Gerard Cappers

Contact via e-mail: webmaster@stag-club.nl
PR commissaris: Jan Kamphuis

Contact via E-mail: bureau.kamphuis@planet.nl