Stag Club Nederland

Utrecht rit 2014 De Stag Club Nederland (SCN) wil haar leden behulpzaam zijn bij het in stand houden en restaureren van hun Triumph Stag. Om dit te realiseren beijvert de Stag Club Nederland zich om technische gegevens en informatie te verzamelen en uit te wisselen.

Deze versie van de SCN site wordt niet meerl onderhouden!
Kijk voor recente informatie op de nieuwe site van Stag club Nederland. Die is te vinden
 op http://www.stag-club.nl/scn-test/ (opent in nieuw venster).

De nieuwe site kent een afgeschermd deel voor leden. Tijdens de testfase is dat deel toegankelijk als user “testlid” en met als wachtwoord het eerste woord van pagina 7 van Overstag 137 van mei 2017 (alles in kleine letters). Neem voor vragen, opmerkingen, aanvullingen en commentaar op met webmaster Gerard Cappers via webmaster@stag-club.nl  .

Deze site blijft nog enige tijd gehandhaafd als archief.